Admen

ДАЛИБОР ШУМИГА, „ПРОМОСАПИЕНС“: Неосновано постои страв од невромаркетингот, нема вградување чипови

18 јан 2018

Невромаркетингот не значи читање и контролирање на умовите на луѓето. Тоа е гранка од маркетингот што служи за анализа на човековото однесување и реакции при разни маркетиншки дразби.

Ова во интервју за „AdToDate.mk“ го истакнува Далибор Шумига, основачот на „Промосапиенс“, една од ретките агенции во јадранскиот регион што се занимава и го развива невромаркетингот.

„Промосапиенс“ е хрватска агенција, којашто постои веќе три години и од самото основање се занимава со новата гранка од маркетингот, што допрва почнува посериозно да се развива на глобално ниво.

АТД: Ние создаваме промосапиенси – луѓе што доброволно ги примаат маркетиншките пораки. Ова е првото „добредојде“ за посетителите на интернет страницата на вашата агенција. Што значи тоа „создаваме промосапиенси“, кој е тој степен на човековиот развој?

- Таа реченица ја опишува нашата основна задача, да им прикажеме на потрошувачите реклами што ги интересираат, да создадеме лојални потрошувачи (промосапиенси) што сакаат да комуницираат со своите омилени брендови.

АТД: Вие и Вашата агенција работите на полето на невромаркетингот. Што е невромаркетинг?

- Невромаркетингот е гранка од маркетингот што се занимава со анализа на реакциите на мозокот при различни маркетиншки дразби. Невромаркетингот е спој од неврологија, истражување на пазарот и класичен маркетинг.

АТД: Што сè е потребно за една агенција да може да работи на полето на невромаркетингот? Какви сè уреди и ресурси мора да има?

- Пред сè потребно е познавање на психологијата и улогата на мозокот (особено на потсвеста) при нашите секојдневни одлуки. Второ, потребно е знаење од областа на маркетингот, како и истражување на пазарот. На крајот, исто толку битно е познавање на исклучително напредната технологија што се користи за анализа при невромаркетиншките истражувања.

Постои различна технологија што е достапна за изведување на истражувањата, како и голем број квалитетни алатки (хардвер и софтвер). Потребни се големи вложувања, но технологијата и алатките носат квалитетни и точни мерења.

Сепак, постојат и алати што ги немаат потребните карактеристики, односно се само малку пософистицирани играчки. Во тие случаи секоја компанија треба да биде внимателна, да не ги базира своите стратешки одлуки врз истражувања што биле направени со таквата квази-технологија.

Неосновано постои страв од невромаркетингот, но тоа е нормално зашто човек се плаши од сè што му е непознато. Во невромаркетиншките истражувања не се користат инвазивни техники

АТД: Општото сфаќање, кога ќе се спомне терминот „невромаркетинг“ е дека на луѓето им се ставаат сензори со кои се испитува нивното однесување. Кој е следниот чекор? Дали такви сензори ќе бидат вбризгувани во луѓето?

- Неосновано постои страв од невромаркетингот, но тоа е нормално зашто човек се плаши од сè што му е непознато. Во невромаркетиншките истражувања не се користат инвазивни техники. Сè се мери на површината на човечкото тело и се мерат реакциите што веќе постојат.

Приказните со вбризгување се само мит. Сите истражувања коишто подразбираат инвазивни техники се научни (претежно медицински) истражувања во контролирани лабораториски услови, согласно строгите правила на струката и тоа не само од технички, туку и од етички аспект.

Не верувајте во сè што ќе прочитате и секогаш обидете се да ги согледате аргументите на двете страни. Многу често за невромаркетингот зборуваат луѓе што никогаш немале никакви допирни точки со невромаркетингот.

Ист е случајот и со т.н. бихејвиор (behavioral) маркетинг. Бихејвиор маркетингот почна како онлајн анализа на однесувањето на купувачите, но во последните десетина години значително еволуираше. Така, денес не можете некој да го наречете стручен за „бихејвиор“ маркетинг само затоа што ги следи интернет посетите и чита „Гугл аналитикс“ (Google Analytics).

Невромаркетингот само во мал дел е теорија. Во поголемиот дел тој е пракса. Ако немате квалитетен софтвер и хардвер, не можете да изведувате квалитетни истражувања

АТД: Кои се бариерите што спречуваат овој вид маркетинг да се развие во јадранскиот регион. Дали финансиите се причина, или нема доволно стручни кадри што успешно би ги вршеле испитувањата и би го спроведувале?

- Кадар дефинитивно недостасува, но тоа не е зашто нема интерес, туку зашто нема доволно ресурси.

Невромаркетингот само во мал дел е теорија. Во поголемиот дел тој е пракса. Ако немате квалитетен софтвер и хардвер, не можете да изведувате квалитетни истражувања, ниту, пак, да ги едуцирате за невромаркетинг психолозите и луѓето што се занимаваат со истражување на пазарот.

Нашиот долгорочен план во „Промосапиенс“, од којшто првите конкретни чекори ќе се видат во текот на 2018 година, е да ѝ овозможиме на пошироката јавност пристап до софистицираната технологија што се користи во невромаркетингот. Со тоа сакаме да помогнеме во едуцирањето и во препознавањето на бенефитите од оваа гранка на бизнисот.

Финансиите секако се голем предизвик, особено ако вложувате во квалитетна опрема. Но, ние се трудиме невромаркетингот да го поставиме како мејнстрим услуга. Тоа значи дека и ценовно се прилагодивме невромаркетиншките услуги да бидат достапни и до малите и средните претпријатија, а не само до големите играчи.

За нас тоа значи многу подолг пат до исплатливост на инвестицијата, но веќе со години свесно вложуваме во долгорочно одржлив бизнис.

Агенциите и брендовите ќе можат да ги тестираат сопствените креативни решенија, пред да потрошат енормни суми на идеја што не поминува кај потрошувачите

АТД: Која е предноста на овој тип маркетинг во споредба со класичното огласување? Во чија корист е таквата предност?

- Пред сè, би сакал да истакнам дека невромаркетингот не се обидува да се постави како замена за традиционалното огласување, туку само како негово поквалитетно и поефикасно надополнување.

Корист имаат и агенциите и брендовите и потрошувачите. Бенефитот за агенциите и брендовите е во тоа што ќе можат да ги тестираат сопствените креативни решенија, пред да потрошат енормни суми на идеја што не поминува кај потрошувачите. Бенефитот за купувачите, пак, е во тоа што ќе бидат изложени на содржина што ќе сакаат да ја видат, слушнат и прочитаат.

АТД: Сепак, што значи овој забрзан развој на невромаркетингот во етички контекст? Дали тоа значи дека луѓето во иднина би биле контролирани преку реклами и разни кампањи во интерес на големите корпорации?

- Приказната за контрола врз човештвото е само уште еден мит. Да беше толку едноставно да се контролира човечко битие, веќе одамна ќе одевме како зомбија. Имајте во предвид дека мозокот е најкомплексниот и најбрзиот процесор на светот и дека, покрај сите тие години поминати во негово истражување, сè уште не го разбираме целосно.

Доколку сакам да го контролирам Вашето однесување, би морал да Ве држам во строго контролирани услови, без никаква можност до Вас да дојде какво било надворешно влијание што не сум го предизвикал јас.

Тоа е невозможно бидејќи Вие на дневно ниво процесирате дури до 10.000 маркетиншки пораки (свесно или потсвесно), донесувате дури и до 30.000 животни одлуки и во Вашата глава се активни околу 90 милијарди неврони што се меѓусебно поврзани со комплексни синаптички врски.

Секако, неврологијата, невромаркетингот и бихејвиор-економијата, денес имаат голем придонес во напорите за што подобро да се разбереме самите себе и можеби, но само можеби, да почнеме да носиме попаметни одлуки во животот.

***

Далибор Шумига е основач на агенцијата „Промосапиенс“. Со маркетинг се занимава речиси дваесет години и тоа претежно во полето на „бихејвиор“ маркетингот.

Шумига е чест предавач на регионални и меѓународни конференции како што се „Euroshop“ во Дизелдорф, „Shopper Brain“ во Амстердам, „Family Thinking Marketing Forum“ во Варшава, „Brand New Jungle“ во Сараево, „HOW Festival“ во Хрватска, MEKST во Нови Сад. Неговите предавања често се проследени со исклучитено високи и позитивни критики.

Шумига е „Google Growth Engine“ амбасадор за јадранскиот регион, а агенцијата „Промосапиенс“ е официјална членка на Невромаркетиншката научна и бизнис асоцијација (Neuromarketing Science & Business Association) NMBSA.

***

Видео: The Neuromarketing World Forum

 

(Автор: Тоше Огњанов/AdToDate.mk)
Слична содржина

Оставете коментар

CAPTCHA code
Слична содржина
Напишавме