Campaigns

СТОП ЗА ЗЛОСТАВУВАЊЕТО: Фустан со сензори откри колку жените се изложени на непожелни допири (видео)

15 мај 2018

За задник, за половина, за раменици, за раце, врат... против нивна воља беа фаќани три девојки што учествуваа во експериментот со кој се испитуваше колку жените се изложени на обиди за злоставување. Експериментот беше спроведен во Бразил, а со поддршка од пијалакот „Швепс“.

За потребите на оваа општествено одговорна кампања, бил направен специјално дизајниран фустан, опремен со сензори. Осетливите електронски ленти биле поставени во ткаенината на фустанот, при што испраќале сигнал на секој допир врз девојката.

Кампањата е спроведена во ноќните клубови во Бразил, а со цел да се укаже дека тоа се местата каде девојките најмногу се изложени на обиди за злоставувања.

Резултатот од кампањата бил разочарувачки. Девојките уште при првото влегување во клубот, биле изложени на непожелни допири и наметнувања од страна на мажи. Сензорите од фустанот постојано испраќале сигнали преку кои се гледа на кои сè делови од телата биле фаќани девојките додека се движат меѓу луѓето.

Трите девојки го носеле фустанот околу три часа и секоја од нив се соочила со фаќања по телото, без нејзино одобрување. Според прибраните податоци од сензорите, во просек, на еден час имало по 40 несакани допири по нивните тела.

Пораката од ова видео е дека жените не се предмети и дека мажите треба да покажат поголемо почитување кон нив. Зад реализацијата на кампањата стои агенцијата „Ogilvy“ од Бразил.

(AdToDate.mk)
Слична содржина
Слична содржина
Напишавме